Wanneer een werknemer die ressorteert onder Paritair Comité 106.02 een opleiding volgt, kan die opleiding geregistreerd worden voor een tussenkomst in opleidingskosten. Op deze pagina vindt u informatie over de twee/drie te volgen stappen om de tussenkomst te ontvangen.

Op deze pagina vindt u verder informatie over:

Opleidingsplatform

Login opleidingsplatform
Kwaliteitscharter bedrijfsinterne opleidingen

Opleidingsgids 2024 – 2025 met meer informatie.

Gebruik opleidingsplatform

Onderstaande video’s van maximum 2 minuten tonen hoe het opleidingsplatform werkt:

Tussenkomst in opleidingskosten

Het bedrag van de tussenkomst per deelnemer hangt af van het aantal uren gevolgde opleiding en het aantal voltijdse werknemers in PcC 106.02 in de onderneming:

  • < 20 voltijdse werknemers: € 37,5 per gevolgd uur opleiding per deelnemer met een maximum van € 300,00 per opleidingsdag per deelnemer
  • >= 20 voltijdse werknemers: € 18,75 per gevolgd uur opleiding per deelnemer met een maximum van € 150,00 per opleidingsdag per deelnemer

Jaarlijks maximaal bedrag van de tussenkomst in opleidingskosten

Het jaarlijks plafond van de tussenkomst waarvoor jaarlijks opleidingen geregistreerd kunnen worden is de vermenigvuldiging van het aantal voltijdse werknemers in PsC 106.02 met € 300,00 (indien < 20) of € 150,00 (indien >= 20).

  • Bijvoorbeeld: bij 15 voltijdse werknemers in PsC 106.02 in dienst: 15 x € 300,00 = € 4.500,00 jaarlijks plafond voor de tussenkomst
  • Bijvoorbeeld: bij 25 voltijdse werknemers in PsC 106.02 in dienst: 25 x € 150,00 = € 3.750,00 jaarlijks plafond voor de tussenkomst

Welke opleidingen komen in aanmerking voor een tussenkomst?

Alle formele opleidingen die door een externe partner worden gegeven en waarvoor een factuur wordt betaald komen in aanmerking voor een tussenkomst. Het aanbod dat u terugvindt op x, is het standaardaanbod dat een combinatie is van type opleiding en opleidingspartner. Voor die opleidingen is de opleidingspartner verantwoordelijk voor de administratie opdat de tussenkomst wordt uitbetaald.

Organiseert u een type opleiding en/of wordt die gegeven door een opleidingspartner die niet in het standaardaanbod zit, dan dien je als registrator zelf de administratie in orde te brengen opdat de tussenkomst betaald kan worden.