Welke competenties worden in de toekomst cruciaal?

Wat is de invloed van digitalisering en nieuwe technologieën, vergrijzing en de omslag naar een circulaire en koolstofarme economie op de benodigde competenties in uw bedrijf?

Lees meer

Sectorconvenant

Overeenkomst met het Departement Werk en Sociale Economie bestaande uit projecten ter ondersteuning van de sector bij thema’s zoals werkbaar werk, levenslang leren, inclusie op de werkvloer.

Lees meer

Werkplekleren

De huidige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om creatiever te zijn op vlak van rekrutering. Leertrajecten zoals werkplekleren kan bijdragen tot het uitbreiden van de instroomkanalen.

Lees meer

Duurzame instroom en retentie (info + infofiches)

Een goede onboarding en ondersteuning van de nieuwe collega dragen bij aan een duurzame tewerkstelling. Ook aandacht voor specifieke kenmerken kan een meerwaarde zijn.

Lees meer

Voeren van evaluatie-, beoordelings- en functioneringsgesprekken

Het hebben van een evaluatiecyclus draagt bij aan de ontwikkeling en retentie van werknemers. De drie type gesprekken die onderdeel van de cyclus zijn worden toegelicht.

Lees meer

Nederlands op de werkvloer

Heeft u een of meer werknemers die nood hebben aan taalondersteuning? Bekijk de mogelijkheid van Nederlands op de werkvloer.

Lees meer

Kennismatrix

Een kennismatrix gebruik je om kennis, vaardigheden en competenties in kaart te brengen. Dit maakt het mogelijk om tijdig in te spelen op veranderingen in aanwezige/benodigde competenties, vaardigheden en kennis.

Lees meer