Blijfpremie

Voordeel voor arbeiders die blijven werken terwijl ze aanspraak op het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) kunnen maken.

Outplacement

Ontslagen arbeiders die aan bepaalde leeftijds- en anciënniteitcriteria voldoen, kunnen een begeleiding krijgen.

Sectoraal aanvullend pensioenplan

Arbeiders genieten van een verzekering tweede pijler, bestaande uit jaarlijkse stortingen gelinkt aan hun sectoranciënniteit.

Sectorale hospitalisatieverzekering

Een hospitalisatieverzekering na 6 maanden sectoranciënniteit, zonder medische formaliteiten of wachttijd.

Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Vier sectorale stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag zijn voorzien voor de arbeiders uit de sector.

Syndicale premie

Arbeiders en ex-arbeiders in SWT die gesyndiceerd zijn, ontvangen een jaarlijkse syndicale premie.

Vergoeding arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust en geboorteverlof

Bijkomende vergoeding, toegekend aanvullend op de ziektevergoedingen van het ziekenfonds.

Vergoeding dodelijk arbeidsongeval

Bij het overlijden als gevolg van een arbeidsongeval, kan de familie aanspraak maken op een vergoeding.

Vergoeding tijdskrediet landingsbaan

Bijkomende vergoeding, toegekend aanvullend op de onderbrekingsuitkeringen van de RVA.