Basiskennis Beton

Het Sociaal Fonds biedt iedereen, ongeacht het type arbeidsovereenkomst, de mogelijkheid om een opleiding basiskennis beton gratis te volgen, op voorwaarde dat er minstens vijf arbeiders die ressorteren onder Paritair Comité 106.02 de opleiding volgen. De opleiding zet in op het verwerven en verbeteren van kennis over beton en de bestanddelen ervan. Het doel van de opleiding is inzicht krijgen in de grondstoffen die tijdens het productieproces verwerkt worden tot eindproduct en zo de controle op het productieproces te verhogen. De opleiding vertrekt vanuit de bouwstenen van beton en geeft onder andere inzicht in de eigenschappen van die bestanddelen, de onderlinge verhouding tussen de bestanddelen en externe factoren die het eindproduct beïnvloeden. De opleiding wordt regionaal aangeboden vanaf 8 deelnemers, die niet noodzakelijk tewerkgesteld zijn in dezelfde onderneming. Het Sociaal Fonds neemt het praktische en financiële aspect van het organiseren van de opleiding op zich.

De opleiding wordt georganiseerd door:

  • BM Consultancy – 4 uur