Op deze pagina vindt u informatie over de projecten die het Sociaal Fonds organiseert en heeft uitgevoerd over het thema Levenslang leren.

Strategische competentieprognose (2021 – 2022)

In 2021 – 2022 is in samenwerking met AP Hogeschool Antwerpen een Strategische competentieprognose uitgevoerd die in kaart heeft gebracht hoe volgende transities zich (verwacht worden) te uiten en wat de impact ervan is op de competenties van arbeiders om de job te kunnen (blijven) uitoefenen:

 • Digitalisering en nieuwe technologieën
 • De omslag naar een koolstofarme en circulaire economie
 • Vergrijzing
 • COVID-19

Download hier het volledige rapport.

Het resultaat is een rapport waarin u terugvindt welke technische vaardigheden en soft skills centraal (gaan) staan in de sector, met aandacht voor de verschillen tussen de meest voorkomende functieprofielen. Verder komt het onderzoek tot volgende inzichten:

 • De impact op de benodigde competenties van arbeiders is eerder beperkt
 • Kortgeschoolde jobs in de prefab betonindustrie verdwijnen niet ten gevolge van automatisering
 • Leidinggevenden hebben behoefte aan meer coaching en opleiding om met de uitdagingen op de werkvloer om te gaan
 • Toenemende nood aan specifieke profielen en competenties binnen de verschillende functies

Financiering

Dit project werd gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds aan de hand van volgende subsidies:

 • € 15.531,28 vanuit ESF – Loopbaanbeleid
 • € 23.296,93 vanuit het Vlaams Cofinancieringsfonds
 • € 6.665,35 vanuit sectormiddelen
 • € 8.028,27 vanuit private middelen
combinatielogo_esf_0-2