Communiceren

Anticiperen en conflicten beheren

Dit is een opleiding voor een individuele werknemer maar kan ook door het team gevolgd worden. Het doel is om de teamleden te leren omgaan met conflicten en om deze in de toekomst te voorkomen.

Denk bijvoorbeeld aan het geven van feedback in plaats van het geven van kritiek wanneer er een fout wordt gemaakt. Georganiseerd door:

 • Act Now opleidingen – 4 uur
 • Cégis – 2 dagen

Leidinggeven voor ploegbazen

Deze opleiding is specifiek ontwikkeld voor ploegbazen. De opleiding focust op leidinggevende en communicatieve vaardigheden vanuit de positie van ploegbaas.

Tijdens de opleiding worden competenties aangeleerd die de ploegbaas in staat stellen om op een gedegen manier leiding te geven en met de medewerkers om te gaan.

Georganiseerd door:

 • Cégis – 2 dagen
 • CLB Academy – 2 dagen
 • Noa Trainings – 2 dagen

Mentoropleiding

Deze opleiding is er voor een werknemer die de rol van meter/peter opneemt tijdens de onboarding van nieuwe collega’s. De opleiding leert technieken aan om kennis en ervaring over te brengen aan de nieuwe collega.

Biedt u een duale leerplek aan een leerling aan? De opleiding geldt als verplichte mentoropleiding die de werknemer gevolgd moet hebben die de stagiair begeleidt.

De opleiding wordt georganiseerd door:

 • Act Now opleidingen – 1 dag
 •  Cégis – 1 dag
 • CLB Academy – 1 dag
 • ECS – 1 dag
 • GLOBIS – 1 dag
 • Noa Trainings – 1 dag

Samenwerken

Een toolboxmeeting organiseren

Wordt er gestart met het organiseren van toolboxmeetings maar ontbreken de kennis en vaardigheden om dit te doen, of wilt u de gegeven toolbox naar een hoger niveau brengen? Deze opleiding leert een methodiek aan om de toolbox voor te bereiden, uit te voeren en evalueren met aandacht voor competenties rond informatie verzamelen, presenteren en terugkoppelen.

Georganiseerd door:

 • GLOBIS – 1 dag

Communicatie en leidinggeven

Het doel van de opleiding is dat de leidinggevende na het volgen ervan het team op een efficiënte en motiverende manier kan aansturen. Wie positief benaderd wordt, voelt zich immers beter op de werkvloer. Goede communicatie verhoogt ook de veiligheid en verkleint de kans op conflicten.

De opleiding kan starten met een BON-dag (Bepalen OpleidingsNoden) waar de competenties van de cursist in kaart worden gebracht om te bepalen op welke groeipunten de opleiding zal focussen.

Georganiseerd door:

 • GLOBIS – 3 dagen
 • GLOBIS – 4 dagen
 • GLOBIS – 5 dagen
 • GLOBIS – 6 dagen

Mijn team en ik

Dit is een vervolgopleiding op ‘Communicatie en leidinggeven’ die tot doel heeft om de competenties van de leidinggevende verder te ontwikkelen, met een extra focus op de onderlinge communicatie in het team.

Georganiseerd door:

 • GLOBIS – 4 dagen