Op deze pagina vindt u informatie over de projecten die het Sociaal Fonds organiseert en heeft uitgevoerd over het thema Inclusie en non-discriminatie.

Thematische infofiches

Intersectoraal wordt samengewerkt om thematische infofiches te ontwikkelen die tot doel hebben om inzicht te geven in de problematiek, hoe deze problematiek zich kan uiten op de werkvloer en hoe en welke acties gericht op het thema in het algemene HR-beleid kunnen worden opgenomen.

Sectorale non-discriminatiecode

De non-discriminatiecode wordt vanuit Europa verplicht voor elke organisatie en voor elk bedrijf. Deze code heeft tot doel discriminatie te voorkomen en te bestrijden en om een evenredige participatie van elke sociale groep op de arbeidsmarkt te realiseren.

Met deze non-discriminatiecode willen de sociale partners bedrijven aanmoedigen om deze principes ook op te nemen in hun arbeidsreglement.

De meerwaarde van een diversiteitsbeleid

Is het voor u een uitdaging om gemotiveerde medewerkers aan te trekken en/of te behouden? Een goed diversiteitsbeleid in uw bedrijf geeft u een aantal extra troeven op de werkvloer. Een van de belangrijkste is het positief effect op het werkvermogen van medewerkers. Aandacht voor een diverse populatie van werknemers, die zich goed voelen ongeacht hun etnische afkomst, religie, geslacht… is bevorderlijk voor de persoon zelf, de dynamiek in het team en voor de onderneming in zijn geheel.