Missie

De sociale partners van het Sociaal Fonds van de Betonindustrie zetten zich in voor aanvullende sociale voordelen voor de arbeiders uit de sector, stimuleren een veiliger werkomgeving en organiseren permanente vorming.

Een beetje geschiedenis

Op 13 mei 1981 werd, in de schoot van het Paritair Subcomité voor de Betonindustrie, een fonds voor bestaanzekerheid opgericht: het Sociaal Fonds van de Betonindustrie – SFBI.

Alle bedrijven die ressorteren onder het PSC 106.02 zijn automatisch lid van het SFBI en dragen financieel bij aan de activiteiten via de patronale bijdragen.

Het SFBI heeft tot doel:

  • Het innen van de bijdragen, nodig voor de werking van het fonds;
  • De verdeling van de voordelen te verzekeren;
  • Financieel bij te dragen tot de vervolmaking van de economische, sociale en technische kennis van de werknemers- en de werkgeversvertegenwoordigers.

Beheer

Het SFBI wordt beheerd door een raad van beheer, paritair samengesteld uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers.

Voorzitster van het SFBI is mevr. Sophie Bulcke, afgevaardigd bestuurder Lithobeton.

Secretaris van het SFBI is dhr. Stef Maas, directeur FEBE.

Partners van SFIB

accg-psc-10602-logo
logoaclvbcmyk
FEBE-hr-small