Het Sociaal Fonds van de Betonindustrie voert projecten in de sector uit in kader van het Sectorconvenant. Het convenant is een overeenkomst tussen de sector en het Departement Werk en Sociale Economie waarin de projecten zijn opgenomen die tijdens de looptijd van het convenant worden uitgevoerd rond thema’s zoals:

  • werkbaar werk
  • levenslang leren
  • non-discriminatie en inclusie
  • afstemming arbeidsmarkt – onderwijs

Waarom deze projecten?

Het doel van de projecten opgenomen in het convenant is meervoudig. Een eerste doel is om de sector te informeren en sensibiliseren over de thema’s. Een tweede doel is om de bedrijven inzichten en handvaten aan te bieden die ondersteuning kunnen bieden wanneer er intern met de thema’s aan de slag wordt gegaan.

Het Sociaal Fonds fungeert hier als ondersteunende en kennispartner van de sectorale bedrijven en actoren.

Wie bepaalt de inhoud van de projecten?

De sector zelf. Tweejaarlijks wordt een analyse gemaakt op basis van data die wordt aangeleverd door het departement Werk en de informatie uit de bedrijfscontacten van de voorafgaande periode.

Samen met de sociale partners wordt bepaald welke acties worden opgenomen om tegemoet te komen aan de noden en behoeften uit de sectorale analyse.

De projecten worden samen met de bedrijven en andere sectorrelevante actoren uitgevoerd opdat de uitkomst ervan concreet en gericht op de sector is. Het kan hierbij gaan om kennisdeling, een bedrijfsbezoek, deelname aan een lerend netwerk… Deelname is steeds op maat van de eigen mogelijkheden en wensen.

Op deze pagina vindt u het volledige Sectorconvenant terug.