Op deze pagina vindt u informatie over de projecten die het Sociaal Fonds organiseert en heeft uitgevoerd over het thema Werkbaar werk.

Werkbaarheidsanalyse in de sector – arbeidsorganisatie (2020-2022)

In de periode 2020 – 2022 is een werkbaarheidsanalyse uitgevoerd in de sector die in kaart heeft gebracht hoe werkbaar werknemers hun job vinden. Het project resulteerde in drie drempels die een negatieve impact hebben op de mate van werkbaarheid in de sector:

  • Herhaaldelijk geconfronteerd worden met dezelfde problemen zonder zicht op een oplossing.
  • Een gebrek aan informatiedoorstroom en beschikbare informatiebronnen.
  • Onvoorspelbare werkschema’s door onvoorziene taken.

Werkbaarheidsanalyse in de sector – motivatietheorie (2024 – 2025)

In 2024-2025 is opnieuw aan bedrijven de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een sectoraal project om de werkbaarheid van de jobs verder in kaart te brengen. Hiervoor wordt samengewerkt met Impuls advies als projectpartner.