In 2020 diende het Sociaal Fonds van de Betonindustrie een projectvoorstel bij het Europees Sociaal Fonds in. Het projectvoorstel bestaat in een eerste fase uit een Strategische competentieprognose die in samenwerking met AP Hogeschool uitgevoerd wordt. Het doel van die prognose is meervoudig. Zo wil het Sociaal Fonds (in)zicht te krijgen op de competenties en vaardigheden die werknemers nu en in de toekomst nodig hebben om de job te kunnen (blijven) uitoefenen. Daarnaast legt deze competentieprognose de basis voor acties die moeten resulteren in een betere aansluiting van het opleidings- en onderwijsaanbod met de sector. Op die manier verhoogt de arbeidsrelevantie van die opleidingen en bezit wie via die opleidingen instroomt de competenties nodig in de sector. Een laatste doel is de afstemming van het eigen sectorale opleidingsaanbod met die competentiebehoeften en -noden.

Methode

De eerste projectfase bestaat uit verschillende onderdelen.

In eerste instantie wordt gestart met een deskresearch en vacatureonderzoek om bestaande wetenschappelijke kennis en de competenties die gevraagd worden in kaart te brengen.

Een tweede onderdeel zijn focusgroepgesprekken met verschillende stakeholders waarbij naast verwachte trends ook andere transities zoals vergrijzing en digitalisering besproken worden. Het vervolg hangt af van welke inzichten hieruit worden gehaald.

Wenst u hier meer informatie over? Neem dan contact op met de sectorconsulent.

Toegekende subsidie ESF

Dit project wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds aan de hand van volgende subsidies:

  • 15.531,28 € vanuit ESF – Loopbaanbeleid;
  • 23.296,93 € vanuit het Vlaams Cofinancieringsfond;
  • 6.665,35€ € sectormiddelen;
  • 8.028,27 € private middelen.
combinatielogo_esf_0-2