Op deze pagina vindt u informatie over Onboarding, Peter-/meterschap op de werkvloer en informatieve fiches met betrekking tot het tewerkstellen van personen met een verschillende leeftijd, gender en mensen in armoede.

Onboarding

Een duurzame tewerkstelling start met een goede onboarding van nieuwe werknemers. Laat hen op zowel formele als informele wijze kennis maken met het bedrijf en de collega’s. Hier vindt u een handige checklist die een onderscheid maakt tussen de verschillende fases van de tewerkstelling.

Peter/meter op de werkvloer

Een peter/meter draagt bij aan een goede kennisoverdracht en het leren kennen van de bedrijfscultuur waardoor de nieuwe collega snel en effectief in het team wordt geïntegreerd. Ook creëert het een veilige opstartomgeving met een vertrouwenspersoon.

Vraag aan de collega’s van de nieuwe werknemer wie de rol van peter/meter wilt opnemen om de introductie en eerste weken van de nieuwe werknemer te begeleiden. Het vrijwillig opnemen van deze rol is belangrijk omdat het leidt tot een beter onboarding dan wanneer iemand wordt aangeduid om de rol op te nemen.

TIP: Heeft de peter/meter nood aan een opleiding over de rol? De opleiding kan geregistreerd worden voor een tussenkomst in opleidingskosten.

Informatieve fiches

De afgelopen jaren is intersectoraal samengewerkt om verschillende fiches te ontwikkelen die focussen op een thema dat gelinkt kan zijn aan werknemers. Het doel is om informatie te verschaffen over het onderwerp en in te gaan op hoe u aandacht kan hebben voor het thema in het eigen werknemersbeleid. Aandacht voor een specifieke doelgroep of kenmerk als toevoeging aan het algemeen werknemersbeleid vormt een meerwaarde voor iedereen en draagt bij aan een duurzame tewerkstelling: