Op deze pagina vindt u informatie over de kennismatrix, er wordt ingegaan op:

Waarom een kennismatrix opstellen?

Een Kennismatrix is een eenvoudig instrument dat weinig tijdsinvestering vraagt en heel wat oplevert: sterke punten maar ook de werkpunten van een team en een afdeling worden zichtbaar.

Een kennismatrix kan worden opgemaakt per team maar ook per machine indien gewenst. Deze methode is handig in bedrijven waar de bediening van elk machine door een vast team wordt verzorgd. Een specifieke handleiding vindt u hier. 

Een kennismatrix visualiseert de individuele vakbekwaamheid van medewerkers. Het doel is om actuele tekorten of werkpunten van de medewerker te detecteren. De volgende belangrijke stap is bepalen hoe die werkpunten weg te werken, veelal aan de hand van het volgen van een opleiding.

Waarvoor is een kennnismatrix nuttig?

Een overzicht met alle ’kunnen en kennen‘ aangevuld met het niveau van beheersing helpt om op korte en lange termijn te plannen in welke mate de nodige competenties aanwezig zijn, aangetrokken/ontwikkeld dienen te worden of vervangen dienen te worden.

Hoe starten?

Om te starten hebt u de functieprofielen nodig of een opsomming van de verschillende taken en de vooropgestelde normen voor de verschillende taken.

Hebt u geen functieprofielen? Gebruik dan de intersectorale profielen van de databank Competent*).  Competent bevat meer dan 500 beroepenfiches met informatie over beroepen. U vindt op die website ook informatie over de activiteiten, het kunnen en kennen maar ook informatie over welke opleidingen tot het beroep leiden en welke attesten of certificaten vereist zijn.
De beroepenfiches werden goedgekeurd door de sociale partners en dekken de volledige arbeidsmarkt af.

Een voorbeeld van een beschrijving

Activiteit: reanimeren van een persoon bij verlies van bewustzijn
Competentie: reanimatietechniek succesvol toepassen
Uit te voeren taken*:
1. controleren van het bewustzijn;
2. noodnummer bellen: 112;
3. controleren van de ademhaling;
4. toepassen van borstcompressies
5. beademing.

Eens de activiteiten en de daarmee verbonden taken in kaart zijn gebracht, kan u de leden van het team afzonderlijk een niveau toekennen per taak. Er zijn diverse niveaus mogelijk en het is perfect normaal dat niet iedereen in dezelfde mate iedere taak kan vervullen. Het is ook zo dat een kennismatrix een dynamisch document is. Mensen leren steeds bij en een persoon zal steeds meer ervaring opdoen bij het uitvoeren van de taken. Het kan ook gebeuren dat een persoon plots een specifieke taak niet meer zal mogen uitvoeren. Bijvoorbeeld het besturen van een heftruck wegens gezondheidsredenen.

*) dit stappenplan dient enkel als voorbeeld. De reanimatieprocedure wordt regelmatig aangepast.  Een jaarlijkse bijscholing van uw mensen is absoluut noodzakelijk om hun certificaat te kunnen behouden. Een bijscholing zorgt ook ervoor dat ze steeds de nieuwste ontwikkelingen op vlak van de eerste hulptechnieken kunnen volgen.

Voorbeelden van niveaus

  • A: de taak is niet relevant voor de medewerker;
  • B: de medewerker heeft nog geen instructie gekregen. Hij/zij kan deze taak niet uitoefenen;
  • C: de medewerker heeft een opleiding gevolgd maar heeft nog begeleiding nodig bij het uitvoeren van de taak/activiteit;
  • D: de medewerker kan de taak/activiteit zelfstandig uitvoeren.
BWK-102

NUTTIGE TOOLS EN INFORMATIE ROND DE KENNISMATRIX