Uit onderzoek blijkt dat 1 op 7 werknemers laaggeletterd is. Het gaat hierbij al lang niet meer over enkel kunnen lezen en schrijven. Het gaat vandaag ook over omgaan met cijfers, ICT, machines en media. Allemaal vaardigheden die vandaag nodig zijn om zich zowel als werknemer en als persoon verder te ontwikkelen en niet achterop te raken. Werken aan geletterdheid betekent met andere woorden een meerwaarde voor werkgever én werknemer. Het is investeren in breed inzetbare werknemers, in tevreden werknemers, in productiviteit en kwaliteit.

Nederlands op de werkvloer

In Vlaanderen bestaan er op provinciaal niveau organisaties die taal- en jobcoaching aanbieden op de werkvloer. Een coach focust op de persoon én het team om zo de communicatie op een niveau te brengen dat voor iedereen werkbaar en veilig is.

Tijdens het eerste jaar tewerkstelling is de taalcoaching gratis. Na het eerste jaar tewerkstelling is de taalcoaching betalend.