De huidige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om creatieve oplossingen om nieuw talent aan te trekken.

Een van die mogelijkheden is het werkplekleren, een aanwervingsstrategie die de nieuwe werknemer laat kennismaken met het bedrijf en de job vooraleer er in dienstcontract wordt getreden. De dienstverlening wordt georganiseerd door VDAB, die werkplekleren aanbiedt onder verschillende vormen:

Uiteraard spreekt het voor zich dat een leertraject, ongeacht de vorm ervan, wat organisatie zal vragen. En toch is het vaak de moeite om het te overwegen Als bedrijf krijgt  u ondersteuning om het leertraject te organiseren. Indien nodig, zal de VDAB voor een vooropleiding zorgen in een van hun opleidingscentra. Alles is afhankelijk van het gevraagde profiel en de noodzakelijke competenties.

Als bedrijf krijgt u ondersteuning vanuit de dienstverlener om het leertraject te organiseren. Ook is er de mogelijkheid om de nieuwe werknemer een korte opleiding te laten volgen bestaande uit enkele modules die behoren tot de kerntaken van de werknemer in kwestie.