Wanneer een werknemer die ressorteert onder Paritair Comité 106.02 een opleiding volgt, kan u die opleiding registreren voor een tussenkomst in de opleidingskosten.

Indien het gaat om een opleiding uit het standaardaanbod, zijn er twee stappen om de tussenkomst te ontvangen. Gaat het om een opleiding buiten het standaardaanbod, is het bezorgen van de documenten een derde stap.

Belangrijk! Is er een ondernemingsraad of, bij ontstentenis, syndicale afvaardiging aanwezig? Dan dient het Bedrijfsopleidingsplan eerst door hen te worden goedgekeurd vooraleer het ter beoordeling aan de syndicale woordvoerders kan worden voorgelegd

Twee stappen om de tussenkomst te ontvangen

  • Registreer een Bedrijfsopleidingsplan (BOP) via het opleidingsportaal

Vul de nodige gegevens in. Enkel opleidingen opgenomen in het Bedrijfsopleidingsplan kunnen geregistreerd worden voor een tussenkomst in opleidingskosten. Het gaat om een combinatie van type opleiding en opleidingscentrum.

Het BOP kan gedurende de looptijd van een jaar aangevuld worden indien er nieuwe opleidingsnoden en/of -behoeften zijn.

  • Registreer de opleiding voordat de opleiding plaatsvindt via het opleidingsportaal

Enkel voor de geregistreerde deelnemers die aanwezig zijn, kan een tussenkomst worden uitbetaald. Tot 07u59 op de dag van de opleiding, kunnen de deelnemers gewijzigd worden. Ook de data van een meerdaagse opleiding kunnen aangepast worden na de registratie indien nodig.

  • Indien de opleiding niet tot het standaardaanbod behoort:

Laad de gevraagde document op in het opleidingsportaal om de aanvraag tot een tussenkomst administratief af te handelen.