Principe en bedrag

Een premie van 145 EUR wordt toegekend aan de arbeiders die:

  • gedurende de gehele referteperiode van 1 april tot 31 maart tewerkgesteld zijn in de sector, of die genieten van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), of die genieten van een ontslagcompensatievergoeding alvorens van het SWT te genieten;
  • en lid zijn van een representatieve vakorganisatie.

De arbeiders die niet gedurende de gehele referteperiode aan deze voorwaarden voldoen, ontvangen een gedeeltelijke premie per volledige of onvolledige kalendermaand waarin de voorwaarden vervuld zijn.

Het bedrag van de gedeeltelijke premie wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel.

Kalendermaand(en)Gedeeltelijke premie
112,08 EUR
224,17 EUR
336,25 EUR
448,33 EUR
560,42 EUR
672,50 EUR
784,58 EUR
896,67 EUR
9108,75 EUR
10120,83 EUR
11132,92 EUR

Procedure

De vooringevulde kaarten van rechthebbende worden door het SFBI verzonden naar de woonplaats van de arbeiders.

De arbeiders verifiëren de op hun kaart vermelde gegevens en, in voorkomende gevallen, communiceren de nodige correcties aan het SFBI.

De arbeiders overhandigen hun kaart aan hun vakorganisatie.

De vakorganisatie controleert het lidmaatschap en staat in voor de uitbetaling van de premie.

BWK-047