Principe en bedrag

De echtgeno(o)t(e) of de samenwonende partner die de begrafeniskosten draagt van de arbeider, die overleden is ten gevolge van een arbeidsongeval, heeft recht op een éénmalige vergoeding van 5.030 EUR. Dit bedrag is forfaitair vastgesteld als tegemoetkoming in deze begrafeniskosten.

De nog inwonende kinderen van de overledene hebben elk recht op een morele schadevergoeding van 559 EUR.

Procedure

Om deze vergoedingen te ontvangen dient het onderstaande aanvraagformulier aan het SFBI bezorgd te worden, samen met de volgende bewijsstukken:

  • Attest van overlijden;
  • Kopie aangifte arbeidsongeval;
  • Attest woonst met samenstelling van het gezin op het moment van overlijden.