Op deze pagina vind je informatie over het voeren van een plannings-, functionerings- en evaluatiegesprek alsook 8 concrete tips over hoe ieder gesprek aan te vatten.

Een evaluatiecyclus bestaat uit drie type gesprekken die hier beknopt worden toegelicht.

1. Een planningsgesprek

Tijdens dit gesprek worden de afspraken gemaakt tussen leidinggevende en medewerker. Welke doelstellingen zal de werknemer het komende jaar proberen te realiseren?

2. Een functioneringsgesprek

In de loop van het jaar zitten leidinggevende en medewerker nog eens samen, op gelijke voet. Bedoeling is het functioneren van de werknemer en de onderlinge samenwerking te verbeteren. Knelpunten worden opgespoord: waar kan er bijgestuurd worden om de doelstellingen te halen, is er nood aan meer ondersteuning of een opleiding?

3. Een evaluatiegesprek

Dit gesprek vertrekt vanuit een beoordeling over de medewerker en/of door een eigen evaluatie door de werknemer.

Het gebruik van, en de tijd nemen voor, een evaluatiecyclus op te stellen en uit te voeren is voor alle partijen een meerwaarde en creëert een permanente leercultuur waarin zowel de medewerkers als het bedrijf zich op een dynamische manier ontwikkelen.

Algemene tips en tricks om deze gesprekken te voeren: