Principe

De sector voorziet momenteel vier stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag:

Voorwaarden SWT 58 jaar – medische reden (01/07/2023 – 30/06/2025)

Komen in aanmerking voor een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), uitgekeerd door het SFBI, de arbeiders:

1° die worden ontslagen, behalve om een dringende reden in de zin van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedurende de periode van van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, en die;

2° gedurende de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025 en uiterlijk op het ogenblik van het einde van hun arbeidsovereenkomst, 58 jaar of ouder zijn, en die;

3° uiterlijk op het einde van hun arbeidsovereenkomst een beroepsverleden van minstens 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden, en die;

4° het bewijs kunnen leveren, in de zin van de cao nr. 165, van hun statuut van mindervalide werknemers erkend door een bevoegde overheid of van hun erkenning als werknemers met ernstige lichamelijke problemen die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door hun beroepsactiviteit en die de verdere uitoefening van hun beroep significant bemoeilijken, en die;

5° recht hebben op wettelijke werkloosheidsuitkeringen, en die;

6° uiterlijk op het ogenblik van het einde van hun arbeidsovereenkomst een anciënniteit van ten minste 5 jaar arbeidersdienst kunnen bewijzen in een of meerdere ondernemingen die onder de bevoegdheid van het PSC 106.02 vallen, tijdens de laatste 5 jaren voorafgaande het einde van hun arbeidsovereenkomst.

Voorwaarden SWT 60 jaar – nachtarbeid of zwaar beroep (01/07/2023 – 30/06/2025)

Komen in aanmerking voor een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), uitgekeerd door het SFBI, de arbeiders:

1° die worden ontslagen, behalve om een dringende reden in de zin van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedurende de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, en die;

2° gedurende de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025  en uiterlijk op het ogenblik van het einde van hun arbeidsovereenkomst, 60 jaar of ouder zijn, en die;

3° uiterlijk op het einde van hun arbeidsovereenkomst een beroepsverleden van minstens 33 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden, en die;

4° uiterlijk op het einde van hun arbeidsovereenkomst een beroepsverleden als loontrekkende kunnen laten gelden van minstens 20 jaar in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de cao nr. 46 (nachtarbeid),

of die uiterlijk op het einde van hun arbeidsovereenkomst een beroepsverleden als loontrekkende kunnen laten gelden van minstens 5 jaar, gelegen in de laatste 10 kalenderjaren, of minstens 7 jaar gelegen in de laatste 15 kalenderjaren, in een zwaar beroep, en die;

5° recht hebben op wettelijke werkloosheidsuitkeringen, en die;

6° uiterlijk op het ogenblik van het einde van hun arbeidsovereenkomst een anciënniteit van ten minste 5 jaar arbeidersdienst kunnen bewijzen in een of meerdere ondernemingen die onder de bevoegdheid van het PSC 106.02 vallen, tijdens de laatste 5 jaren voorafgaande het einde van hun arbeidsovereenkomst.

Voorwaarden SWT 60 jaar – lange loopbaan (01/07/2023 – 30/06/2025)

Komen in aanmerking voor een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), uitgekeerd door het SFBI, de arbeiders:

1° die worden ontslagen, behalve om een dringende reden in de zin van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedurende de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, en die;

2° gedurende de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025 en uiterlijk op het ogenblik van het einde van hun arbeidsovereenkomst, 60 jaar of ouder zijn, en die;

3° uiterlijk op het einde van hun arbeidsovereenkomst een beroepsverleden van minstens 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden, en die;

4° recht hebben op wettelijke werkloosheidsuitkeringen, en die;

5° uiterlijk op het ogenblik van het einde van hun arbeidsovereenkomst een anciënniteit van ten minste 5 jaar arbeidersdienst kunnen bewijzen in een of meerdere ondernemingen die onder de bevoegdheid van het PSC 106.02 vallen, tijdens de laatste 5 jaren voorafgaande het einde van hun arbeidsovereenkomst.

Voorwaarden SWT 62 jaar (01/07/2023 – 30/06/2025)

Komen in aanmerking voor een bedrijfstoeslag in het kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), uitgekeerd door het SFBI, de arbeiders:

1° die worden ontslagen, behalve om een dringende reden in de zin van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedurende de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, en die;

2° gedurende de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025 en uiterlijk op het ogenblik van het einde van hun arbeidsovereenkomst, 62 jaar of ouder zijn, en die;

3° uiterlijk op het einde van hun arbeidsovereenkomst een beroepsverleden als loontrekkende kunnen laten gelden,

  • van ten minste 40 jaar voor de mannen
  • of van ten minste respectievelijk 39 jaar in 2023 en 40 jaar vanaf 2024 voor de vrouwen, en die;

4° recht hebben op wettelijke werkloosheidsuitkeringen, en die;

5° enkel indien ze voorafgaand aan hun arbeidersovereenkomst in dezelfde onderneming een bediendenovereenkomst hadden, uiterlijk op het ogenblik van het einde van hun arbeidsovereenkomst een anciënniteit van ten minste 5 jaar arbeidersdienst kunnen bewijzen in een of meerdere ondernemingen die onder de bevoegdheid van het PSC 106.02 vallen, tijdens de laatste 5 jaren voorafgaande het einde van hun arbeidsovereenkomst.

Overleg

Vooraleer over te gaan tot ontslag, overlegt de werkgever met de betrokkene en wint hij het advies in van de ondernemingsraad of bij ontstentenis, van de syndicale afvaardiging of bij ontstentenis, van de vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties.

Procedure

Raadpleeg de nota “Hoe een SWT-aanvraag bij het SFBI indienen?” voor meer informatie betreffende de procedure.