Principe

Een maandelijkse premie wordt toegekend aan de arbeider die voldoet aan de voorwaarden van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), die op dat moment geldig zijn in de sector en die zijn arbeidsprestaties verderzet.

Het recht op deze premie blijft bestaan zolang de arbeidsovereenkomst verder loopt, maar uiterlijk tot en met de maand die voorafgaat aan de maand waarin het wettelijk pensioen ingaat.

Het recht op deze maandelijkse premie wordt echter niet toegekend in volgende gevallen:

  • Arbeiders in langdurige ziekte (langer dan 6 maand) worden uitgesloten van deze regeling gedurende de duurtijd van hun ziekte.
  • Indien de arbeider ontslagen wordt wegens SWT of om een andere reden dan stopt de opbouw van deze premie de maand voorafgaand op dit ontslag.

Bedrag

Het bedrag van de premie wordt bepaald op 200 EUR per maand, vanaf het moment dat betrokkene aan alle voorwaarden voldoet om van het SWT te genieten.

Indien de betrokkene voor de desbetreffende maand een aanvullende vergoeding bij tijdskrediet landingsbaan ontvangt van het SFBI, dan wordt het bedrag van deze aanvullende vergoeding in mindering gebracht van het bedrag van 200 EUR.

Het totaalbedrag van de opgebouwde premies wordt jaarlijks door het SFBI in het sectorale pensioenstelsel op de individuele rekening van de arbeider gestort.

Procedure

De aanvraag om de toekenning van deze premie wordt bij de start van het recht op de premie bij het SFBI ingediend bij middel van het aanvraagformulier, door de werkgever en de betrokkene ondertekend, en een kopie van het formulier C17 – Beroepsverleden – Antwoord.