Principe

De arbeiders die genieten van een 1/5e of 1/2e landingsbaan met onderbrekingsuitkering (RVA),

  • vanaf 55 jaar of ouder, in toepassing van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 170 van 30 mei 2023;
  • vanaf 60 jaar of ouder, in toepassing van artikel 8, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012;

hebben recht op een aanvullende vergoeding bij tijdskrediet landingsbaan betaald door het SFBI.

Bedrag en duur

De aanvullende vergoeding bij tijdskrediet landingsbaan bedraagt 60 EUR bruto per maand in het geval van 1/5e landingsbaan.

De aanvullende vergoeding bij tijdskrediet landingsbaan bedraagt 80 EUR bruto per maand in het geval van 1/2e landingsbaan.

Indien de arbeider voor de desbetreffende maand een blijfpremie ontvangt van het SFBI, dan wordt het bedrag van de aanvullende vergoeding bij tijdskrediet landingsbaan in mindering gebracht van het bedrag van deze blijfpremie.

Deze aanvullende vergoeding wordt toegekend per volledige kalendermaand vanaf juli 2023 tot en met juni 2025 voor zover de betrokken arbeider voor deze kalendermaanden aan de voorwaarden voldoet.

Procedure

De arbeider dient zijn aanvraag voor een aanvullende vergoeding bij tijdskrediet landingsbaan schriftelijk in bij het SFBI. Deze schriftelijke aanvraag gebeurt via het onderstaand formulier. De arbeider voegt bij zijn aanvraag de beslissing van de RVA (C62).

Aanvraagformulier – Vergoeding bij tijdskrediet landingsbaan

De aanvraag moet worden ingediend vóór 31 december 2025 (uiterste datum).

Het SFBI onderzoekt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Het SFBI betaalt de aanvullende vergoeding bij tijdskrediet landingsbaan per maand op de bankrekening van de rechthebbende, in de loop van de maand volgend op de maand waarop hij recht heeft op de onderbrekingsuitkering (RVA).